Klubben

ADRESS

SVARK
Axamo 12
555 94 Jönköping

Bankgiro: 103-0774
Swish: 123 156 52 90
Organisationsnummer: 826002-1913

STYRELSEN

Ordförande:

SM7NDX, Jan Eliasson
070-509 35 34. ordforande@sk7ax.se

Vice ordförande:

SM7RIN, Ingemar Emricson
070-741 14 01. ingemar.em@telia.com

Kassör:

SM7RPU Robert Fredriksson
070-344 88 71, robert@bolagsbildarna.com

Vice kassör:

SM7VQA Ingvar Pettersson
073-310 33 28, sm7vqa@telia.com

Sekreterare:

SM7VRI Ebert Lööv
073-374 90 08, ebert_loov@hotmail.com

Ungdomsledare:

SA7GGO, Gustav Gottfridsson

073-853 83 37, teleduxen@tutanota.de

1:e suppleant:

SM6FKT, Bo Henningsson
070-2516715, bo.britt@telia.com

2:e suppleant:

SM7NUC, Anders Lagerström
070-281 82 24, acj.lagerstrom@telia.com

KOMMITTÉER

Radio och antenner:

SM7NDX Jan

Trädgård:

SM7VHK Mikael, SM7NUC Anders

Fastighet/Byggnad:

SM7RIN Ingemar

QSL-kort:

SM7HCW Olof

Samband:

SA7BAN Lars-Gunnar
036-668 00, gustafsson.lars.g@gmail.com

ANROPSSIGNALER OCH TILLSTÅND

Klubbstationssignal, SK7AX

SM7NDX Jan

Repeater R6, 145.750 MHz

SK7RGI “Gubben”
QTH: Taberg, 1 mil söder Jönköping
SM7RIN Ingemar

Repeater RU6, 434.750 MHz

SK7RGI “Gumman”
QTH: Huskvarna
SM7RIN Ingemar

Repeater 10m, 29.680 MHz

SK7RGI
QTH: Jönköping/Huskvarna
SM7RIN Ingemar
SM7NDX Jan

SSA-BULLETINEN

SK7SSA

Söndagar kl 19.00 SNT

SK7RGI – R6 -145.750 MHz
SK7RGI – RU6 – 434.750 MHz

Operatörer:
SM7NDX Jan (ansvarig)
SM7UGG Stefan
SM7RIN Ingemar
SM7UGO Magnus

SM7

DL7: SM7KOJ

 

vDL7: Vakant

 

SSA:S AVSTÖRNINGSFUNKTIONÄR I NORRA SM7

SM7NTJ
Lorentz Björklund
Aneby
0140-250 80
lorentz@bet.se

SVARK:S WEBBPLATS

Webmaster:

SM7UGO Magnus Petersson
036-911 62, web@sk7ax.se