Repeatrar (analoga)

REPEATERFREKVENSER
SK7RGI
10 m
(H)
29.680 MHz (-100kHz)
SK7RGI
2 m
(V)
145.750 MHz (-600kHz)
SK7RGI
70 cm
(U)
434.750 MHz (-2.0MHz)
DTMF
Funktion
Repeater
1
Öppna/stäng brusspärr
VU
2
S-meter i tal
VU
3
Talar om vilken mottagare man går in på: *)
0 = huvudmottagaren på Taberg
1 = fjärrmottagaren på Bondberget
2 = fjärrmottagaren på Huskvarnaberget
3 =
*)Denna information fås också numera genom antal “blipp” efter sändningspasset
V
4
5
Klockan, Tidsangivelse
HVU
6
Aktuell interntemperatur inne i repeatern
Öppnar även repeatern (samma som 1750)
HVU
7
Utetemp och dygnets lägsta
Lägsta temp nollställs 20.00
HVU
8
Toggla hög/normal squelchnivå
VU
9
Info (ID, QTH, instr. bok)
HVU
0
Stänger av DTMF-detektorn resten av sändningspasset
HVU
*
Bång istället för talande S-meter (högre ton = sämre S-värde)
VU
A
.
B
Öppnar för lyssning på 145,750 i max 2 min (kan avbrytas)
HU
C (>1s)
Långt (1s) “C” kallar upp 70cm från “Gubben”/2m och länkar ihop dessa.
Observera att 70cm-repeaterns länk numera endast fungerar mot 145.750
V
*C#
Kopplar upp länk till 2m, 145.750
Vänta tills repeatern kopplat upp och identifierat sig innan du kör. Glöm inte att identifiera dig själv också.
Efter några sekunder utan sändning på 145,750 kopplas länken utomatiskt ner. Observera att 70cm-repeaterns länk numera endast fungerar mot “Gubben” på 145,750
HU
D
Koppla ner länk (disconnect)
HUV
*4#
Lås repeatern i sändning i max 2 min eller tills ny bärvåg kommer in
HVU
*5#
Sambandsmode på/av (10m är inaktvierad under sambandsmode)
VU
*10#
Kopplar bort 10m RX/TX tills repeatern går ner eller kommandot slås på igen
HU
*21#
Testa ljud. Alla ljudfilsnummer stegas igenom
HVU
*24#
Stänger av repeatern
HVU
*25#
Stänger av repeatern och lås för upptryckning i 1 min
HVU

SK7RGI sänder subton 156,7 Hz på utfrekvensen när den är uppe.

Öppning:

 • Tonecall 1750Hz i minst 500ms
 • Subton/CTCSS nr 25, 156,7 Hz (ej 10m)
 • DTMF-6

Ljudsignaler (normal mode):

 • Kort enkel-, dubbel- eller trippeldutt (endast 2m): Bärvågen togs emot av RX nr 1-3. RX nr 0 (huvudmottagaren, Taberg )ger ingen “dutt”.
 • Kort bruten treklang: Bärvågen har klippt flera gånger under sändningspasset
 • Ljus, kort flerstämmig dutt: DTMF togs emot under sändningspasset
 • Flerstämmig “plong”, ibland med olika tonhöjd: Standard kvittenspip (2m och 70cm). Högre tonhöjd = lägre S-värde
 • Enstämmig “plong”: Kvittenspip (10m)
 • Ödessymfonin/Beethoven: Repeatern inte nöjd. Antagligen följs det av “Longspeaker” eller någort annat.
 • SVARK-fanfaren (2m) eller gökur (70cm/10m): Klockan är 12:00 på dagen
 • Big Ben (2m) eller någon melodi (70cm/10m): Det är midnatt
 • Fanfar efter varje sändningspass: Du har råkat låsa upp SysOP-kommandona. Låt repeatern gå ner och tryck upp igen så det inte händer något dumt….
 • Återkommande “duttar” c:a 1 gång/s: Repeatern väntar på inmatning (typiskt någon DTMF)
 • Paussignal på Xylofon (gammal SR-signal): Repeatern är låst i sändning i upp till 2min med *4# (se DTMF-kommandon)

Övriga funktioner:

 • Långpratar-/hängningsspärr: Efter sändningspass >3 min rapporterar repeatern “Longspeaker” och går ner. Om sändningspasset är mer än 4-5 min bryter repeatern in, rapporterar och går ner
 • Om bärvågen hackar tillräckligt tätt och ofta kommer repeatern automatiskt öppna brusspärren helt. Den stängs dock efter 3-4 s utan signal eller om en stark station går in (bärvågen blir mer än S7 under några sekunder).
 • Repeatern använder normalt GPS-stöd för att klockan skall gå rätt
 • Efter tre rapporter “S9+” går repeatern automatiskt över till att rapportera S9+ med ljudsignal istället för tal. Om signalstyrkan går ner igen, kommer den återgå till talad S-meter.
 • S-rapporten är inte rent signalstyrkebaserad utan ett mått på signal/brusförhållandet, dvs läsbarheten. Därför kan S-rapporten variera en aning beroende på modulation m.m. även om signalstyrkan i uV/dBm är identisk. Detta gör rapporteringen mindre känslig för att ge höga värden som istället beror på störningar och blockering.
 • SK7RGI-VHF har flera Fjärrmottagare på andra platser än huvud-QTH:t. Repeatern utvärderar kontinuerligt vilken som tar emot sändningen med bäst läsbarhet och kan byta mottagare närsomhelst. Är man brusfri (S9…S9+) in på flera mottagare bryr den sig dock inte alltid om att byta, även om den använda inte är den närmaste.