Perseiderna

Varje år runt 12:e augusti har meteorskuren Perseiderna sitt maximum. Lyssna runt 144.370 där många kör meteorscatter med FSK441 och testa om du hör några “pingar”.