Hur fungerar vår HF-station

På tisdag kl 18.30 är det genomgång av utrustningen i HF-shacket och hur man använder station och loggprogram.

Det blir dessutom info om vår remotestation, som i stort sett är körklar för några testpiloter.

Vi håller på ca en timme, så att vi kan fika klockan 19.30.

Välkomna!