Årsmötet

Svark:s årsmöte hölls tisdagen den 20 februari i klubbens QTH på Axamo.

Drygt 25 medlemmar samlades.

Sedvanliga årsmötesärenden avhölls.

Val till den nya styrelsen enligt följande:

Ordförande på 1 år: Jan SM7NDX
Sekreterare på 2 år: Ebert SM7VRI
Ungdoms och utbildningsansvarig på 2 år: Gustav SA7GGO
Vice kassör på 2 år: Ingvar SM7VQA
Förste suppleant på 2 år: SM7FEJ

Revisor på 1 år: Göte SM7XUF (sammankallande)
Revisor på 1 år: Johnny SM7NYM
Suppleant på 1 år: Amos SM7BEP
Suppleant på 1 år: Magnus SM7TWP

Valberedning: Magnus SM7UGO (sammankallande)
Stefan SM7UGG
Marcus SM7SMS

Efter mötet var det föredrag av Lorenz SM7NTJ om EMF (Elektromagnetiska
fält). Vi fick reda på det mesta vad som gäller utstrålning och påverkan
enligt de nya bestämmelserna.

(text och foto: SM0FDO, Lasse)

SM7RPU Robert redovisar det ekonomiska.

Närmast till vänstrer SA7GGO Gustav, Svark:s nye ungdomsledare.

Trevlig samvaro.

SM7TNO Janne, SM7UGO Magnus och SM7DRF Jörgen lät fikat väl smaka.

Diskussion vid fikat.

Efter föredraget serverades kaffe med semla!

En glad webmaster SM7UGO Magnus och sambandsansvarig SA7BAN
Lars-Gunnar.

SM7NTJ Lorenz höll föredrag om EMF (Elektromagnetiska fält)

Kvällens föredragsämne

På nätet finns färdiga formler för att beräkna fältstyrka.