SVARK årsmöte 2019

Medlemmar kallas till SVARK:s årsmöte tisdagen den 19 februari kl 19.00 i klubbstugan.

Dagordning för mötet enligt e-mail skickat till medlemmar.

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Välkommen till en trevlig kväll!

SM7NDX, Jan