Bilder från årsmötet

Ett drygt 20-tal medlemmar deltog i årsmötet. Efter mötet inmundigades, som sig bör i februari, semlor.

Foto: SM7HCW, SM7LZQ, SM7BUA, SM7UGO