Invigning med tårtkalas

Med att bjuda på grön marsipantårta invigde Swedish Heathkit Club SK7XN sitt nya radioschack i klubbstugan för SK7AX, Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb i Axamo. SM7BUA, Mats hälsade välkommen till kvällen och berättade om Heathkitklubbens tillkomst, som blev ett resultat av en ”Bolmenträff” för ett antal år sedan. Då arrangerades en utställning av Heathkit-produkter och det stora intresset för dessa ”gröna lådor” ledde till klubbens tillkomst.

Under kvällen berättade SM7NDX Jan, med hjälp av Power Point, om Heathkit-företagets historia, alltifrån start till dess att man avslutade tillverkning av byggsatser för amatörradio.
En spännande utveckling som försett tusentals av radioamatörer världen över med radiostationer som fortfarande är i bruk.

Swedish Heathkit Club har idag 236 medlemmar som alla har en eller flera Heathkit-produkter på hyllan, men som kanske inte aktiveras allt för ofta. SK7XN:s nyinredda klubbschacket har en fin uppsättning av de välkända stationerna HW100 och SB-102 tillsammans med ett slutsteg SB 200. Man delar på de antenner för alla amatörradioband som finns vid SK7AX klubbstugan, dipoler, beamar och vertikal.

Mer information om Swedish Heathkit Club finns på klubbens hemsida www.heathkit.se, och tilläggas kan att medlemskapet är helt gratis. Välkommen med, du som gillar Heathkit och också kanske behöver hjälp för att få fart på någon station.

Text och foto SM7BUA Mats

foto: SM7LZQ Thorbjörn