YO3APJ besökte SVARK

Det blev en historisk och känslofylld kväll hos radioklubben SVARK i Jönköping när Adrian YO3APJ och Mats SM7BUA berättade om sina radiokontakter under de dramatiska månaderna efter den rumänska ”revolutionen” 1989/90. Det var då som bl.a. svensk TV visade skakande bilder från rumänska barnhem vilket startade en omfattande hjälpverksamhet från Sverige.
Den första lastbilen med hjälp från Sverige till Rumänien skickades ner av av hjälporganisationen ”Hoppets Stjärna”, och i en medföljande bil fanns Mats samt en tolk. Gömd i bilen fanns också en ICOM IC-701 och med hjälp av en enkel mobilantenn kunde man varje kväll få kontakt med Sverige. Under de följande sex månaderna genomfördes 60 transporter till Rumänien, vid några tillfällen konvojer av 10 långtradare. Adrian fungerade som samordnare i Rumänien och var som guide till stor hjälp för de svenska chaufförerna som lossade sin last på olika platser i landet. Under dessa månader var radiokontakterna mellan Sverige och Rumänien oerhört värdefulla.
Biståndsorganisationen SAM-hjälp i Jönköping, som växte fram efter dessa inledande transporter, firade sitt 30-års jubileum den 25 januari. Adrian inbjöds av Mats att komma till Sverige för att vara med vid firandet. I samband med det arrangerades också samlingen på SVARK, där klubb-medlemmarna fick lyssna till vad amatörradio kan innebära som kommunikationslänk i katastrofarbete.
YO3APJ är ett välkänt call från Rumänien. Han har byggt upp en fin antennanläggning på ett höghus i Bukarest och kör nu mest 160 meter och då cw. Adrian är contestkörare och DX-jägare som sedan många år också varje vecka är QRV på 80 meter med DX information för de rumänska radioamatörerna. I loggen finns drygt 350 000 QSO loggade och nu fattas endast 9 länder för att komplettera ett 3000-länders diplom från ARRL.

Text: SM7BUA Mats
Foto: SM7NDX Jan