Tips: Har du “störningar” på 70-repeaterns frekvens ?

Många har slutat scanna 70-repeatern SK7RGI på 434,750 eftersom scanningen stoppar på kanalen p.g.a. olika störningar. Orsaken är det s.k. ISM-bandet på 433,92MHz +/-1MHz (c:a), som är öppet för korthållskommunikation i mW-klassen som inte kräver så hög tillförlitlighet. Detta kan vara allt från temperaturgivare för utetermometrar till oseriösa lyftkransstyrningar på entreprenadmaskiner (som f.ö. är tveksamt om de är tillåtna här, då de kräver hög säkerhetsnivå). Och många saker sänder tyvärr mångdubbelt högre uteffekt än vad som är tillåtet.

Men det finns en lösning !
Som du kanske hört talas om använder våra repeatrar s.k. subton (156,7Hz) som alternativ öppning till 1750 och DTMF-6. Man kan då programmera sin radio att sända denna subton så fort man trycker PTT:n, för enkel öppning av repeatern (funktionen “Encode”).
Men det är bara halva nyttan. När repeatern är uppe och den eller någon annan pratar, sänder även repeatern ut denna subton på utfrekvensen. Genom att välja s.k. Tonsquelchfunktion (“Decoder”) på sin 70-radio så öppnas bara brusspärren när det verkligen är riktig repeatertrafik och man slipper höra störningarna.

De flesta moderna (<20år) stationer kan hantera subton och lagra med funktionen på minneskanalen så att t ex bara minnet med 434,750 får tonsquelch. De flesta är även så intelligenta att de inte ens stoppar scanningen förrän kanalen sänder subtonen.

Ingemar, SM7RIN