SVARK:s årsmöte 2021

Medlemmar kallas till SVARK:s årsmöte tisdagen den 9 februari kl 19.00. Årsmötet kommer hållas via Teams. Länk och årsmöteshandlingar mailas några dagar innan årsmötet. Det är alltså ingen samling i Axamo, i och med att det fortfarande är en maxgräns på 8 personer.

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Kallelse och dagordning för mötet har skickats via mail till medlemmarna. Har du inte fått något mail? Kontakta webmaster och kontrollera att vi har rätt mailadress till dig!