SVARKs klubbaftnar på tisdagar

De allmänna träffarna på tisdagskvällarna har ju varit inställda en längre tid. Många undrar när vi kommer öppna igen, i synnerhet som många av våra medlemmar nu är vaccinerade mot covid-19.
Ingen vill nog öppna upp mer än vi, men SVARKs styrelse beslutade tidigt att följa rekommendationerna från FHM. Så snart den nuvarande restriktionen (2021-06-01) som fortfarande anger ett tak på 8 personer inomhus tas bort så kommer vi åter ha öppet för allmänna träffar på tisdagskvällarna. Tyvärr är även utomhusträffar ännu förenat med restriktioner (krav på yta per person) som gör att vi inte kan vara många fler ens om vi sitter på altanen. Inte heller gör FHM några undantag för fullvaccinerade.

Naturligtvis är klubbstugan dock tillgänglig för medlemmar som på eget initiativ vill träffas, åka dit och köra radio eller för andra egna aktiviteter. Och så snart det blir någon lättnad från FHM kommer det vara fritt fram för allmänna spontanbesök på tisdagskvällar igen, vilket vi får hoppas sker snart.

SVARK:s styrelse