SK7RGI “Gumman” åter QRV

Nu är 70cm/10m-repeatern SK7RGI “Gumman” på Huskvarnaberget åter QRV.

Det som åtgärdats är dels 10m-sändaren som varit opålitlig och instabil, dels problemet att 10m-signaler ofta hackat/klippt fast de varit starka.

Teknisk info (för den intresserade):
Det sistnämnda (hackandet) har varit ett problem tidigare också, men då berodde felet på att den digitala SDR-mottagare som fungerar som länkmottagare för 10m. Mottagar-QTH för 10m är ju på höjderna i Bankeryd och länkas därifrån till Huskvarnaberget, där sändaren står. Den digitala mottagaren blev periodvis blockerad/”konstig” när 70-repeatern sände. Den byttes mot en konventionell analog mottagare för ett par år sedan.
Dock fungerade algoritmerna som i länksändningen detekterar information för att bärvåg finns (in på 10m-RX i Bankeryd) inte så bra med denna analoga mottagare, och det har nu byggts om. Komponenter för detta behövde dock beställas (utomlands), därför har det tagit lite tid.

10m-sändaren var däremot anskaffad och förberedd, då vi visste att det bl.a. var temperaturdrift på befintlig sändarens PLL-loop som gjorde den befintliga opålitlig. Nu sitter istället en liten modern 10m FM mobiltransceiver som sändare.
10m-slutsteget skulle dock även det visa sig behöva en översyn, så det har fått nya MOSFET-sluttransistorer.

Info om repeatern:
Frekvens TX/RX:    434,750/432,750 (-2MHz skift), 29,680/29,580 (-100kHz skift). Båda FM.
Öppning:                Tonecall 1750 eller DTMF-6. Från 70cm även subton 156,7Hz.
Uteffekt:                 c:a 20W/20W
Antenn 70cm:        Colinjär c:a 7 dBi vertikal, 350 m.ö.h. för både TX och RX
Antenn 10m:          1/2-väg GP (samma typ på TX och RX-QTH). TX c:a 340 m.ö.h., RX c:a 200 m.ö.h.

Ihopkoppling med “Gubben Ivar” på 2m kan ske genom att på 10m/70cm trycka DTMF *C# eller från 2m/”Gubben” genom att trycka ett långt (>1s) DTMF C. Läs gärna mer om repeatrarnas DTMF-funktioner på SVARKS:s hemsida !

Skåpet på Huskvarnaberget är ganska välfyllt:

// Ingemar, SM7RIN