SK7AX-remote nu körklar

Med sponsring av NOMIRA-ringens medlemmar finns nu en komplett remotestation i HFschacket i vår klubbstuga. Stationen består av en IC-7300 samt ett system som heter RigPi. Det som krävs för att styra radion är en dator med webbläsare. Dessutom krävs att ett program för audioöverföring installeras i datorn. Styrningen sker över Internet. Vi använder just nu en 82 meter loopantenn för att köra 80,40,och 20 meter, men kommer framöver också att kunna använda övriga kortvågsantenner vid klubben.

Remotestationen kommer att kunna utnyttjas endast av SVARK-medlemmar samt NOMIRAringens deltagare.

SVARK äger utrustningen och Jan, SM7NDX är administratör av stationen. Klubbmedlemmar
som är intresserade av att utnyttja denna möjlighet att ”komma i luften”, kan kontakta
honom för mer information.

SM7NDX och SM5SUH kollar installationen i skåpet.
Radiostationen IC-7300 och RigPi
SM7NDX vid premiär QSO för remotestationen