DX-match 3 sept 2022 inställt

Med anledning av för få anmälda deltagare har arbetsgruppen för DX-match beslutat att ställa in DX-match 2022. Vi kontaktar alla anmälda inom kort med information om återbetalning av inbetalda avgifter. Vi återkommer 2024!