Gjutning av mastfundament

På Valdagens förmiddag trotsade några tappra medlemmar regnet och gjöt fundamentet för masten till SVARK:s  parabol (3m) för EME 23cm. Av “markarbetet” återstår nu bara en eftergjutning av sockel kring masten samt återställande av gräsmattan. Förhoppningen är att kunna ha det mesta av anläggningen på plats innan vintern kommer.

På bilden Mikael/VHK, Ebert/VRI, Robert/RPU och Rickard. Bakom kameran Ingemar, SM7RIN.

// Ingemar, SM7RIN