23cm projektet fortsätter

I lördags, 5/11, jobbades det med parabolen för 23 cm. Parabolen riktades, fäste för mataren tillverkades och slutligen monterades rotor och parabol på masten. SM7FWZ, SM7VRI, SM7BUA, SM7VHK och SM7UGO deltog. Foto: SM7BUA, Mats

Parabolens ytterkant och nät rätades
Djupet på parabolen mättes för att kunna beräkna fokalpunkten.
Ramverket som formar parabolen
Rotor och parabol på plats på masten
Mataren monterad