Buskröjning

Mats, SM7BUA och Ville Nilsson har gjort en insats och röjt buskar och sly på den norra delen av tomten. Detta kommer att underlätta kommande antennarbeten. Mats rapporterar också att det finns fina möjligheter att hänga upp trådantenner i träden som står där.