Efterloppis

Efter vår loppmarknad 22/8 finns det lite intressanta prylar kvar. Då kanske inte alla hade möjlighet att besöka SVARK denna vardagskväll har vi öppnat en möjlighet att nu efteråt köpa något av det kvarvarande för senare avhämtning, vid lämplig tidpunkt. Många objekt har nu också sänkts rejält i pris, se de uppdaterade listorna på denna sida.
Vill du köpa något så maila till SM7RIN, Ingemar (ingemar.em@telia.com) först för att kontrollera om prylen finns kvar.”
Efterloppisen är öppen till 2023-09-10, sedan stänger vi för denna gång

Lista på objekt som säljs av SVARK

Lista på objekt som säljs av privatpersoner

SM7RIN: