Sändning från SAQ, Grimeton 24/12

På julaftonens morgon blir det traditionsenlig utsändning från den gamla långvågssändaren i Grimeton utanför Varberg. Sändningen börjar kl 9.00, men uppstart av sändaren påbörjas ungefär en halvtimme tidigare. Om du inte har någon lämplig mottagare för 17.2 kHz så kan allt följas live via Youtube https://www.youtube.com/@AlexanderSAQ/streams.

Här är en inspelning gjord av SM7UGO från den 24 oktober i år, FN-dagen. Mottagaren var en enklare SDR-mottagare och antennen en snabbt hopbyggd loop.

Uppdatering 24/12. Årets julsändning gick som förväntat. Sändaren gick betydligt stabilare idag jämfört med hur den gick i oktober. Signalen i Jönköpingstrakten var ca 30 dB över bruset med en enkel trådloop.