Föredrag om Smithdiagram, del 3

Vi fortsätter med del tre av föredraget om Smith-diagram tisdagen den 28/5 med start 19:00

Ebert, SM7VRI, kommer att bringa lite klarhet om vad ett s.k. Smith-diagram är, vad det används till och hur det tolkas. Denna cirkel med ibland ganska konstiga inritade linjer, är något som flera av oss ibland sett i datablad när det kommer till anpassningar och impedanser

Väl mött på tisdag !